Informácie o spoločnosti


Tržnica Tradičného družstva - je ako „klasické trhovisko“ kde kúpite skoro všetko v mnohých predajných stánkoch, ale v ponímaní virtuálneho sveta na internete. Cieľom družstva je vytvoriť podmienky pre mnoho „predajných stánkov, e-shopov“, kde si členovia družstva budú ponúkať vlastný tovar iným členom či nečlenom.

Za touto Tržnicou družstva stojí družstvo - Tradičné družstvo - www.td-coop.eu
Družstvo vytvorilo podmienky na obchodovanie pre svojich členov aby pomohlo zarábať vlastným členom, čím zároveň prináša príjmy pre všetkých družstevníkov, ktoré si vzájomne delia z ročného zisku.

Člen chce niečo predať … a družstvo mu týmto spôsobom snaží sa nájsť záujemcov o jeho produkty.
Tisíce členov družstva si môžu kúpiť ponúkané produkty cez tržnicu, pričom družstvo pomáha týmto zákazníkom - družstevníkom, tak že prijaté provízie za sprostredkovanie obratu od predajcov, dá zákazníkom v podobe tzv. zľavových bodov, ktoré členom zase zaplatia bankové poplatky pri využívaní služby TD-Pay.

Vzájomná pomoc, vernosť a solidarita.

Verzia shopu: 1.33.0


Nahlásiť chybu

Podmienky,súkromie & Viac